info

IaaS - Infrastruktura jako služba 

Infrastruktura jako služba (IaaS) – pronájem virtuálního datového centra. Jedná se o službu, kdy si zákazník pronajme HW a SW infrastrukturu do úrovně operačního systému, v požadované specifikaci, přičemž zaplatí pouze za to, co aktuálně spotřebuje. Ve virtuálním datovém centrum je pak dále možné vytvářet další virtuální servery. V rámci této služby odpadají starosti s evidencí majetku a licencí, obnovou a rozšiřováním nebo naopak redukcí IT infrastruktury, záložními energetickými systémy, dohledem infrastruktury, problémy s SLA infrastruktury apod.

Služba je zvláště vhodná pro dynamické společnosti, které potřebují pružně reagovat na potřeby zákazníků nebo mají více oddělených provozních pracovišť. Z finančního hlediska se jedná o výhodu přesunu investičních nákladů do přesně definovaných operativních nákladů.

Skupina Eltodo provozuje svoji cloudovou IT infrastrukturu ve vlastním datovém centru Šárka v Praze 6 Vokovicích na IBM a VMware platformě. Zákazníky našeho datového centra Šárka jsou na např. Magistrát hl. m. Prahy nebo spol. UPC Česká Republika s.r.o. Virtuální datové centrum jsme Vám schopni v rámci SLA parametrů nabídnout až do úrovně 99,99%.

 

Spočítejte si

Buďte v kontaktu...