info

Slovníček pojmů

  • Cloud computing - poskytování služeb či aplikací (virtuální služby) na fyzické infrastruktuře providera prostřednictvím Internetu s tím, že zákazníci mohou ke službám a aplikacím přistupovat například skze webový portál, příp. přidělené IP adresy providera a používat je prakticky odkudkoliv
  • IaaS – Infrastruktura jako služba (distribuční model cloud computingu)
  • PaaS – Platforma jako služba (distribuční model cloud computingu)
  • SaaS – Software jako služba (distribuční model cloud computingu)
  • BCaaS – Backup jako služba (distribuční model cloud computingu)
  • HW/SW – Hardware/Software
  • HA – Vysoká dostupost (systému; ang. high availability); vyjadřuje spolehlivost systémů provozovatele 
  • SLA – smlouva mezi poskytovatelem služby a zákazníkem (ang. Service-level agreement)
Buďte v kontaktu...