info

Naše technolgie

Vegacloud skupiny Eltodo je postaven na nejnovějších technologiích od společností IBM (IBM Flex System x240, IBM Storwize V7000 a V3700) a VMware (vSphere 5.5).

IBM Flex System šasi je postaveno na principech IBM blade architektury a je nástupcem stávajících platforem IBM BladeCenter. Jako výpočetní nody jsou použity flex servery x240, které jsou schopny pracovat s nejnovějšími Intel procesory platformy E5‑2600 bez omezení frekvence či TDP. Tato nová architektura umožňuje jak proti stávající IBM BladeCenter architektuře, tak proti ostatním stávajícím architekturám podstatně větší možnosti rozšíření z hlediska výkonu, IO možností a propustností.

Konfigurace Storwize, resp. každá konfigurace Storwize obsahuje expanzi se dvěma vzájemně propojenými řadiči, které navzájem zajišťují nejen, ale fungují dále na bázi automatického load balancingu, to znamená, že zátěž je automaticky rovnoměrně rozkládána na oba řadiče. Storwize IBM V7000 slouží jako primární diskové pole. Storage IBM V3700 slouží jako úložiště záloh a je umístěno v oddělené budově. Obě pole obsahují dva navzájem nezávislé controllery, které jsou k bladovému šasí připojeny pomocí plně redundatní 10Gbit iSCSI a následně jsou mapovány do virtuálního prostředí vCloud Directory.

Uživatelským rozhraním pro správu virtuálních serverů, příp. virtuálních datových center je vCloud Director.

Služba je nabízena ve vysoce dostupném režimu, proto jsou veškeré prvky HW infrastruktury zdvojeny. Vzhledem k jednotné platformě Vegacloudu garantujeme 100% kompatibilitu všech jeho dílčích částí.

Jádro cloudu chrání firewally řady SRX od společnosti Juniper zapojené v HA. Firewally dále disponují systémem detekce a prevence proti průniku neoprávněných požadavků.

Pro backup a případnou obnovu dat je standardně využívám produkt od společnosti Veeam.

Součástí služby jsou i licence VMware, které jsou započítány do ceny pronajaté virtuální infrastruktury. SW produkty Microsoftu jsou licencovány v tzv. „SPLA" programu a jsou fakturovány měsíčně. Obdobně je licencován i SW pro backup od společnosti Veeam.

Počet veřejných IP adres včetně dalších specifických požadavků jsou řešeny individuálně, dle přání zákazníka. 

Buďte v kontaktu...